Generalforsamling IF Lyseng Svømning 2023
Tidspunkt
18.04.2023 kl. 18.30 - 18.04.2023 kl. 20.00
Sted
Annekset
Mødested
kl. 18.30
Beskrivelse
Logo
Tirsdag den 18. april 2023 kl. 18.30
i Annekset


Dagsorden (jf lovene):

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab samt forelæggelse af budget
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
   a) På valg er Morten Lindholm
   b) På valg er Linda Winum Andersen
   c) På valg er Rasmus Bannow Hansen
7. Valg af suppleanter
   a) På valg er Niels Ankerstjerne Sloth
8. Valg af revisor
   a) På valg er Kristian Lund
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest fredag den 6.april 2023.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
IF Lyseng Svømning
 
 
Vedtægterne IF Lyseng: Vedtægter ændret 2014
IF Lyseng Svømning