IF Lyseng Svømning ordinær generalforsamling
Tidspunkt
09.04.2024 kl. 19.00 - 09.04.2024 kl. 20.30
Sted
Klubben (den sorte bygning)
Beskrivelse

IF Lyseng Svømning indkalder herved til ordinær generalforsamling
Logo

Tirsdag den 9. april 2024 kl. 19.00 i klubben  (den sorte bygning)
 


Dagsorden (jf lovene):

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab samt forelæggelse af budget
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
   a) På valg er Helle Lindbjerg
    b) På valg er Bo Rosenborg
    c) På valg er Helle Hansen
7. Valg af suppleanter
   a) På valg er Niels Ankerstjerne Sloth, Mia Kynde
8. Valg af revisor
   a) På valg er Kristian Lund
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest mandag den 21.marts 2024

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
IF Lyseng Svømning
 
 
Vedtægterne IF Lyseng: IF Lysengs Love anno 2014
IF Lyseng Svømning