IF Lyseng Svømning ordinær generalforsamlingLogo
Tidspunkt
27.04.2021 kl. 19.00 - 27.04.2021 kl. 21.00
Sted
Klublokalet
Beskrivelse
IF Lyseng Svømning indkalder herved til ordinær generalforsamlingLogo
Tirsdag den 27. april 2020 kl. 19.00 i klublokalet. 

 

Grundet COVID-19 situationen kan det være den må afholdes med nogle restriktioner.

Dagsorden (jf lovene):

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab samt forelæggelse af budget
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelse medlemmer  
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest mandag den 12. april 2021.

 

 
Med venlig hilsen

Bestyrelsen
IF Lyseng Svømning
 
 
Vedtægterne IF Lyseng: Vedtægter ændret 2014
IF Lyseng Svømning