Klubbens officials og mangler på disse
 
Er du interesseret i yderligere information og evt. tilmelde dig, kan du finde det under Dansk Svømmeuninon www.svoem.org/Kurser .
 
Yderligere information fåes ved henvendelse til bestyrelsen evt. via email til Konkurence afd.
 
Målet er at mindst 1 i hver hustand for svømmerer i K-afdelingen har/ får en official uddannelse:
MiniT & K3 forældre: Modul 1
K2 & K1 forældre: Modul 2 eller højere
 
Klubbens status 14-03-2016:
Uddannelse
antal
uddannede
Mangler
 Modul 1, Tidtager og stævnefunktion

12 (23)

 mange, tilmeld dig her

 Modul 2, Mål-/bane-/vendedommer

 5 (8)

 mange, vi arranger kursus til september 2016

 Modul 3, Starter

2*

 2

 Modul 4, Ledende måldommer og tidtager

1*

3, Tilmeld dig her

 Modul 5, Speaker

 0

 1

 Modul 6, Stævnesekretær

 2*

 

 Modul 7, Overdommer

 0

 

 WinGroDan 3* 1
 
() i parentes: alle i alt inkl. dem med flere moduler på højere niveau
* markeret med stjerne dem der også har funktioner på andet højt niveau.
Ikke alle har børn på vores konkurrance hold eller er længere aktive i klubben.
 
For at afvikle et stævne, skal der mindst bruges:
 
 Modul 1
 6
 Modul 2
 8
 Modul 3
 1
 Modul 4
 2
 Modul 5
 1
 Modul 6
 1
 Modul 7
 1
 WinGroDan  1
Hertil kommer hjælpere til sekretariat, skrivere for måldommere samt ekstra til alle funktioner, så der kan laves udskiftning (pause til forplejning, toiletbesøg o.a.)
Alt i alt skal der helst være flere end 30 hjælpere/officials til at afvikle et stævne.