IF Lyseng Svømning indkalder herved til ordinær generalforsamlingLogo
 
Tirsdag den 23. april 2019 kl. 18.30
i Annekset


Dagsorden (jf lovene):

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab samt forelæggelse af budget
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
   a) På valg er Morten Lindholm
   b) På valg er Ann-Charlott Ravn Hjertmann
   c) På valg er Bo Rosenborg
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest mandag den 15. april 2019.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
IF Lyseng Svømning
 
 
Vedtægterne IF Lyseng: Vedtægter ændret 2014