Klubbens officials og mangler på disse

 
Er du interesseret i yderligere information og tilmelde dig, kan du finde det under Dansk Svømmeuninon www.svoem.org/Kurser
 
Yderligere information fås ved henvendelse til bestyrelsen evt. via email til Konkurence afd.
 
Målet er at mindst 1 i hver hustand for svømmerer i K-afdelingen har/ får en official uddannelse:
Talent forældre: Modul 1
AAS3 (K3) forældre: Modul 1 og tilmeldt modul 2
AAS2 (K2) & AAS1 (K1) forældre: Modul 2 eller højere
 
For at afvikle et stævne, skal der mindst bruges:
 
 Modul 1
 6
 Modul 2
 8
 Modul 3
 1
 Modul 4
 2
 Modul 5
 1
 Modul 6
 1
 Modul 7
 1
 WinGroDan  1
 
Hertil kommer hjælpere til sekretariat, skrivere for måldommere samt ekstra til alle funktioner, så der kan laves udskiftning (pause til forplejning, toiletbesøg o.a.)