IF Lyseng Svømning indkalder herved til ordinær generalforsamlingLogo
 
Tirsdag den 14. april 2019 kl. 18.30
i klublokalet. 
Grundet COVID-19 har vi besluttet at generalforsamling kommer til at foregå kun med deltagelse af formand Morten Lindholm og Dirigent Niels Ankerstjerne, se mere nedenfor.

Dagsorden (jf lovene):

1. Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår Niels Ankerstjerne)
2. Formandens beretning (se her)
3. Regnskab (se her) samt forelæggelse af budget (budgettet er noget usikkert grundet den nuværende situation) (se her)
4. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kontigent sats)
5. Behandling af indkomne forslag (ingen forslag modtaget)
6. Valg af bestyrelse
   a) På valg er Malene Kristensen   
   b) På valg er Flemming Sørensen
   c) På valg er Morten Stig Johansen
   d) På valg er Helle Hansen
   Alle modtager genvalg 
7. Valg af suppleanter (bestyrelsen foreslår Bo Rosenborg og Niels Ankerstjerne)
8. Valg af revisor (bestyrelsen foreslår Kristian Lund)
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest mandag den 6. april 2020.
 
Bestyrelsen har valgt at der fortsat afholdes generalforsamling til den annoncerede dato hvorved vi fortsat kan have en bestyrelse som er i stand til at træffe beslutninger, hvilket er vigtigt i de her tider, ingenting er som det plejer. 
 
Det vil være mulgt at brevstemme til generalforsamlingen, din brevstemme/fuldmagt skal sendes til bestyrelsen@lyseng-svoemning.dk, senest tirsdag 14. april kl 18.00. Der er ikke modtaget nogen forslag inden tidsfristen 6. april. 
 
Med venlig hilsen

Bestyrelsen
IF Lyseng Svømning
 
 
Vedtægterne IF Lyseng: Vedtægter ændret 2014