IF Lyseng Svømning indkalder herved til ordinær generalforsamlingLogo
 
Tirsdag den 14. april 2019 kl. 18.30
i Annekset


Dagsorden (jf lovene):

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab samt forelæggelse af budget
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
   a) På valg er Malene Kristensen
   b) På valg er Flemming Sørensen
   c) På valg er Morten Stig Johansen
   d) På valg er Helle Hansen
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest mandag den 6. april 2020.
 
 
Hvis vi ikke har lov til at holde forsamlinger, så bliver den nuværende en forretningsbestyrelse, som leder foreningen indtil der kan afholdes en generalforsamlingen.
 
 
Med venlig hilsen

Bestyrelsen
IF Lyseng Svømning
 
 
Vedtægterne IF Lyseng: Vedtægter ændret 2014