IF Lyseng Svømning indkalder herved til ordinær generalforsamlingLogo
Tirsdag den 27. april 2020 kl. 19.00 i klublokalet. 

 

Grundet COVID-19 situationen kan det være den må afholdes med nogle restriktioner.

Dagsorden (jf lovene):

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab samt forelæggelse af budget
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse medlemmer  
   a) På valg er Morten Lindholm
   b) På valg er Rasmus Bannow Hansen
   c) På valg er Linda Winum Andersen
   Alle modtager genvalg
7. Valg af suppleanter
   a) På valg er Bo Rosenborg   
   b) På valg er Niels Ankerstjerne Sloth
8. Valg af revisor
   a) På valg er Kristian Lund
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest mandag den 12. april 2021.

 

 
Med venlig hilsen

Bestyrelsen
IF Lyseng Svømning
 
 
Vedtægterne IF Lyseng: Vedtægter ændret 2014